Výzvu podstúp, Štiavnicu poznaj a vyhraj

Púť svoju zaznamenaj a rytierom / rytierkou staň sa

Jesennej výzvy úlohy
(23. 9. - 20. 12. roku pána 2019)

 • v tajchu kúpeľ očistný
 • na Sitno výstup
 • do Zeme hlbín zostup

 • historických stavaní ohliadka
 • léna gruntovanie
 • po stáročných preživších stopách

Podrobnosti k výzve plneniu ty po registrovaní sa do súťaže obdržíš. Vrátane mnohých máp, dokumentov a nástrojov, ktoré skryté nevšednosti odhaliť a poznať pomôžu ti.

Registráciou získaš

 • dokument poznatkov plný
 • háv nevídaný ( náhľad )
 • vrecko čo rozloží sa
 • v mene tvojom strom zasadíme a na historických stavaní obnovu groš vyčleníme

 • na nocľah 2x 30 %, 15 %
  a 2x 10 % rabat
 • na váru 30 % a 20 % rabat
 • na potúženie 20 % a 10 % rabat
 • na tela blaho 10 % rabat
 • na koňa elektrického zápožičku 20 % a 10 % rabat
 • na kultúru 50 % a 10 % rabat

Pri výzve plnení zábavy užiješ, rytierske cnosti zušľachtíš, poznanie svoje rozšíriš a o veľké vzácnosti v zlosovaní zabojuješ.

Kto svojrázny háv pri plnení výzvy najviac mať bude, bez osobitej odmeny neodíde.

Hotuj sa aj na

Zimnú výzvu

Jarnú výzvu

Letnú výzvu

Viac výziev podstúpiš, viac vzácností získať môžeš. Skúšky, ktorým v ďalších výzvach podrobíš sa, ako aj vzácnosti o ktoré zabojuješ, v pravý čas odhalíme. Avšak už teraz aj na vskutku nevídané nevšednosti, ktoré inde nezakúsiš a z ktorých morok v kostiach tuhnúť ti bude, stroj sa. Daktoré verubože pamätné pre teba budú!

Keď všetky výzvy prekonáš, aj s druhom / družkou na dobovej žranici pohostíme ťa, slávnostne za Sitnianskeho rytiera pasujeme ťa a okrem slávy a pamätnosti, ktorú odnesieš si, každoročne na rytierskych hrách hodovať a veseliť sa môžeš.

Ako zapojiť sa

1.    registruj sa (zápisné tlačivo vyp a taxu uhraď) 

2.   zásielku našu v emaile vyzdvihni si (inštrukcie k výzve plneniu obsahuje) 

3.   výzvu zdolaj (pokynmi zo zásielky riaď sa a hlavne riadne bav sa, pritom kupóny na rabaty a vrecko dľa inštrukcií vyzdvihni si)

4.    zvečni sa (podobizeň seba pri plnení úlohy foťákom zaznamenaj)

5.    zvesť odošli (obrázky z plnenia skúšok posielaj nám)

6.    v zlosovaní vyhraj (po každej výzvy konci za účasti notáriátu miestneho triumfátorov zlosujeme)