Pohnútky naše

Pocestných pobaviť

cez jednotlivých úloh súťažných plnenie

Skryté odhaliť

Štiavnice zaujímavosti, ktoré pocestných pozornosti unikajú

Pocestných vzdelať

o Štiavnice histórií dávnej i pradávnej

Pobyt aktívny

pocestným v prostredí Štiavnice krásnom sprostredkovať

Triumfátorov odmeniť

za snahu a pomoc ich

Zemi pomôcť

našej stromu zasadením za pocestného každého

Prírode pomôcť

množstva odhodkov zbaviť sa

Štiavničanom pomôcť

plácu stabilnú aj mimo sezóny pocestných mať

Štiavnici pomôcť

v historických stavaní obnove

.

Krásna Štiavnica je, ale ako každý pocestných cieľ starosti svoje má. Prispieť k riešeniu aspoň niektorých z nich snahou našou je.

Sezóna pocestných krátka tu. Ne zato, že mimo letnej doby pocestným Štiavnica čo núkať nemá (veru má - jar, leto, jeseň, zima), ale že to zatiaľ sotvakto šípi. Z toho skutočnosť, že posluha v pocestnom odvetví tu veľmi nízku plácu má, pramení, keďže osobe robotu dávajúcej na náklady zarobiť za neveľa mesiacov treba a mimosezónu dotuje z toho, čo v sezóne trhla. Poťažmo iba sezónne roboty, čo zrovna neprináša istotu pláce obyvateľstvu núka.

Drahota tu pre Štiavničana. Pocestných odvetvie ceny v každej oblasti veľmo dvíha a to vedno s nízkou plácou tamojším ťažkosti pôsobí.

Štiavnicu veľmo veľa pocestných v lete opáči. To aj javy negatívne so sebou prináša, ako množstvo odhodkov napríklad, ktoré žiaľbohu nie vždy v košoch spočinú.

K tomu, aby Štiavnica bez odhodkov bola a ruiny budov nemala, prispieť chceme. Aby od zimy do zimy tu rodiny žijúce požehnané a teda spokojnejšie boli. Že cez spokojnosť Štiavničanov posluhu pocestným poskytujúcich zvýši sa aj spokojnosť pocestných samotných v Štiavnici, veríme.

V rade neposlednom účastníkom výzvy našej špás, poznanie, nehynúcu slávu a možnosť vzácnych výhier, spiatých so Štiavnicou, priniesť chceme.

Tebe, ak nám svojou registráciou do výzvy, v tejto našej ambícii dopomôžeš, naša večná vďaka patrí.