Kumpánom

Kumpánom našim ten byť môže, čo na réžiu dá, rabaty a vzácnosti pre rivalov do výzvy zadováži. 

Za to neúrekom návštev, videnia a poznania u pocestných mať bude. Do roka výzvy 4 máme, letným slnovratom roku pána 2019 nultý ročník prípravy počal. Nároky rôzne vznášať možno, na čom dohoda možná z dišputy vzíde.