Výzvy jesennej plnenie

Hotovo máš?
Chrabrý, či chrabrá ty.
Tož zvesť nám odošli, nech vzácností zlosovanie ťa neminie.